Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Bünyesinde Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarını barındıran Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesinde bulunan eğitim binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
1996 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Resim-iş Eğitimi Anabilim dalı her yıl 30 öğrenciyi özel yetenek sınavı uygulayarak kabul etmektedir. Öğretim elemanı kadrosunda 4 Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. 
Müzik Eğitimi Anabilim dalı 2007 yılında kurulmuş olup, her yıl yetenek sınavı ile 30 öğrenci kabul etmektedir. Mevcut öğretim elemanı kadrosunda 4 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.