EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ (EYUDER – EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ) İLE “ORFF-SCHULWERK ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ” KONULU ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yurt dışında ve yurt içinde faaliyetlerini etkin biçimde yürüten “Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği”nin Edirne Temsilciliği, 25.12.2020 Cuma tarihindeki Instagram canlı yayınında (@eyuderedirne), Fakültemiz Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL’ü konuk ederek, “Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi” konulu bir çevrimiçi söyleşi gerçekleştirmiştir.

Moderatörlüğünü  “Eğitim Yöneticileri Ve Uzmanları Derneği”nin (EYUDER) Edirne’deki Temsilciliğinin Üyelerinden ve Fakültemizin misafir öğretim görevlileri arasında yer alan Hülya AYKUTLU ADALI’nın gerçekleştirdiği bilgilendirici ve geleceğe yönelik nitelikli öneriler içeren Instagram canlı yayınında,  Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL’e Orff Schulwerk’in ve Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi’nin tanımı, eğitimdeki yeri ve önemi, yaklaşımın farklı disiplinlere, farklı uzmanlık alanlarına, farklı yaş gruplarına, farklı gelişim gösteren bireylere uyarlanması, Orff yaklaşımına yönelik eğitimcilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim, kitap, etkinlik ve uygulama örnekleri, Orff çalgıları tanıtımı ve çalışmaları yürütürken karşılaşılan örnek durumlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili sorular yöneltilmiştir.

Orff Schulwerk eğitimcisi olmak için elzem nitelik taşıyan seviye geliştirme kurslarını başarıyla tamamlayan Edirne’deki 2 eğitmenin buluşmasında, soru ve cevaplara ek olarak, Orff Schulwerk yolculuklarının nasıl başladığı, nasıl devam ettiği ve nitelikli Orff Schulwerk Eğitimcisi olma süreci hakkında ayrıntılı paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışında farklı ülkelerde temsilcilikleri ve yurt içindeki 81 ilde temsilciliği yer alan, 350’den fazla ilçe temsilciliği bulunan, EDİRNE’de il temsilciliği ve 4 ilçe temsilciliği ile etkin faaliyetlerini sürdüren “Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği”, Liderlik Akademisi, Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı, STEM Akademi gibi çok sayıda Akademiler kurarak ve eğitim alanında değerli çalışmaları olan konuklarla canlı yayınları topluma sunarak “İşimiz eğitim, gücümüz eğitim.” sloganıyla eğitim uzmanlarını, yöneticilerini ve alandaki akademisyenleri buluşturmaktadır. Bu amaçlardan yola çıkarak, Fakültemizden Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL’ü konuk ettiklerini dile getiren EYUDER-Edirne adına canlı yayında görevli moderatör Hülya AYKUTLU ADALI’nın, EDİRNE-EYUDER il temsilcisi Tamer KARAKUŞ’un, diğer üyelerin ve tüm katılımcıların memnuniyetlerini ve teşekkürlerini belirtmeleri ile Instagram canlı yayını son bulmuştur.

Resim


Resim
 
Resim
 
Resim  

Resim 

Resim 

Resim

Bu içerik 30.12.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 83 kez okundu.