MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : GÜZEL SANATLAR EĞITIMI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUZCU

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (028) 421 20 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansel ŞENOĞLU ÖZDEMİR

Görev : MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Göreve Başlama : 31.12.2019
TÜ E-Posta : canselsenogluozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU

Görev : MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Göreve Başlama : 01.02.2018
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : osmanmusaoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Gül SAKARYA

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Zübeyde OMURTAY

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : zubeydeom@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1150
TÜ E-Posta : omercoban@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gizem KARAGÖZ

Görev : MÜZIK EĞITIMI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : gizemkaragoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Cengizhan ŞİRİN

Görev : MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Araştırma Görevlisi)
Göreve Başlama : 01.06.2019
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1149
TÜ E-Posta : cengizhansirin@trakya.edu.tr